Modele wizerunku

Wróćmy ne pojęcia rozpowszechniania. Krótkie info o tym, Czym jest rozpowszechnianie, było w modèle de sortie II. Przypomnijmy sobie, co Tam napisałem: przez Pojęcie rozpowszechniania wizerunku rozumie się Publiczne udostępnienie za pośrednictwem każdego znanego Nam moyen. Wygląda na à, że clou całej sprawy à rozszyfrowanie pojęcia “Publiczne udostępnianie”. Należy tu posiłkować się ustawową definicją zawartą w art. 6 UST. 1 PKT 3 ustawy zgodnie z którą, utworem rozpowszechnionym jest utwór, qui za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Akcent należy położyć na Słowo publicznie, z którego wynika, że odnosi się à faire sytuacji, w których z wizerunkiem Może najważniejszym się bliżej nieokreślony, nielimitowany Krag odbiorców. Z pewnością z publicznym rozpowszechnianiem wizerunku Będziemy Mieli do czynienia w II prezentacji zdjęć na wernisażu, w Muzeum, galerii, na stronie internetowej, blogu, publikowaniu ich w jakiejkolwiek formie w mediach drukowanych Czy elektronicznych . Na podstawie Tak zdefiniowanego rozpowszechniania wizerunku (art. 81 UST.

1 ustawy) należy uznać, że nie będzie naruszało Praw portretowanego pokazanie zdjęć na przyjęciu rodzinnym, Czy w GRONIE przyjaciół, Jak również na zamkniętym spotkaniu dyskusyjnym fotografii poświęconym, Czy podczas lekcji w Szkole. Moim Zdaniem dopuszczalne będzie również pas wizerunku “w zamkniętej galerii internetowej”, ne której ma dotarcie niewielki, ograniczony Krag osób. Czy Można sprzedawać zdjęcia zawierające wizerunek MODELA bez jego zgody? Ależ Oczywiście, Tak że! Pisałem o tym w “modèle release II”. O samej zgodzie, jej treści oraz zakresie możecie przeczytać w tekście “version modèle” oraz “modèle version III”. W przedstawionym Powyżej przypadku, odpowiedonner na Obydwa pytania jest Taka sama Je brzmi: nie. Modelka nie mogła zamieścić w internecie fotografii, na której utrwalono jej wizerunek, ponieważ zdjęcie nie należy do niej. Wszelkie prawa pozostają przy twórcy utworu, CZYLI przy Fotografie. Tylko sur Może korzystać je rozporządzać swoim utworem, Chyba że prawa te przeniesie na inną osobę. Ponieważ w tym oynatıcı nie przeniósł na modelkę żadnych praw, à nie mogła Ona rozpowszechniać cudzego utworu, Niezależnie OD Tego, Czy widnieje na NIM jej Twarz Czy nie. Także i Fotograf nie może wykonać żadnego ruchu, ponieważ utrwalił wizerunek Modelki je pas zdjęcia oznacza jednoczesne pas wizerunku.

A à aucune zgody osoby na NIM przedstawionej. Czyżby była à Więc Sytuacja patowa? Modèle release jest à NIC innego Jak połączenie zgody na Wykorzystanie wizerunku z udzieleniem licence na pas zdjęć. Kwestia Numer DWA à Sprawa wizerunku. Tutaj Wszystko Zależy OD zgody (“modèle de sortie”), jakiej udzieliła modelka fotografowi.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.